Ceļojuma nosaukums Izbraukšanas datumi
  Jn Fb Mr Ap Ma Jn Jl Ag Sp Ok Nv Dc
Portugāle - kur zeme beidzas un jūra sākas 29
Portugāle - Spānija - Francija 18
Saules, futbola un portvīna zeme 14